Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lệ phí : 0 Đồng
(- Không có)
Hộ kinh doanh nộp hồ sơ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh theo theo phương thức: Đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh
Trực tuyến Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lệ phí : Đồng
(- Không có)
Hộ kinh doanh nộp hồ sơ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh theo theo phương thức: Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh; 1 0 Phu luc III - 5 (TT 02.2023 TT-BKHDT).docx
(ii) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế; 1 0
(iii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; 0 1
(iv) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan