Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc Lệ phí :
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.)
BXD_05_2017-TT-BXD_05042017.signed.pdf
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 20 Ngày làm việc Lệ phí :
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.)
BXD_05_2017-TT-BXD_05042017.signed.pdf
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Qua hệ thống DVC trực tuyến (mức độ 4) tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc Lệ phí :
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.)
BXD_05_2017-TT-BXD_05042017.signed.pdf
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thuyết minh nội dung nhiệm vụ 4 0
Các bản vẽ in màu thu nhỏ 4 0
Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan 4 0
Tờ trình đề nghị thẩm định; 4 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Xây dựng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan