Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc Không quá 30 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).
Nộp qua bưu chính công ích 30 Ngày làm việc Không quá 30 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện 1 0 Phu luc 3_43_2011_TTLT-BLDTBXH-BYT_134493.docx
Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy đề nghị thay đổi. 1 0
Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện tự nguyện kể từ lần được cấp hoặc gia hạn giấy phép gần nhất, trong đó nêu rõ phương án hoạt động sau khi thay đổi phạm vi hoạt động, phương án giải quyết quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan