Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 07 Ngày làm việc - Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công (nếu có); Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 07 Ngày làm việc - Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC30 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) 1 0 Văn bản đề nghị (mẫu số PC30).docx
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy (Mẫu PC31); 1 0 PC31-kekhaikinhnghiem.docx
Văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy 0 1
- 02 ảnh màu, cỡ 3x4 cm của cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy. 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan