Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận được đề nghị

Thành phần hồ sơ

Không quy định.
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Không quy định. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan