Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 01 (một) ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 01 (một) ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Phiếu kiểm soát thu hoạch theo mẫu 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan