Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc 20 ngày làm việc - Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc. - UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc 20 ngày làm việc - Sở Nội vụ: 15 ngày làm việc. - UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập; 1 0
- Đề án thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập theo quy định hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nội vụ - Tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan