Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày làm việc Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao quyền trực tiếp tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị giao quyền 1 0 Mẫu 1.doc
Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 1 0 Mẫu 2.doc
Dự thảo thỏa thuận giao quyền 1 0 Mẫu 3.doc
Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (bản sao) 1 0
Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (bản sao) 1 0
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 1 0
Các tài liệu khác có liên quan 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan