Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Công hoà dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ Việt Nam

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày
Nộp qua bưu chính công ích 5 Ngày

Thành phần hồ sơ

Đối với hàng hoá quy định tại khoản 2 Điều 4 của Hiệp định
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cho phép quá cảnh hàng hoá (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 22/2009/TT-BCT) 1 0 PL1.Mau don de nghi qua canh hang hoa .doc
Văn bản đề nghị cho phép quá cảnh hàng hoá của Bộ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (bản chính). 1 0
Đối với hàng hoá quy định tại khoản 3 Điều 4 của Hiệp định
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cho phép quá cảnh hàng hoá (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 22/2009/TT-BCT). 1 0 Phụ lục 2.Mau don qua canh hang hoadoc.doc
Văn bản đề nghị cho phép quá cảnh hàng hoá của Bộ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (bản chính) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội - Bộ Công Thương, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng - Bộ Công Thương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan