Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Do sở giáo dục và đào tạo quy định Do sở giáo dục và đào tạo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Do sở giáo dục và đào tạo quy định Khác 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan