Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 50 Ngày làm việc 50 ngày đối với ngành Lao động - TB&XH, 40 ngày đối với Trung tâm giám định y khoa và Sở Y tế

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản sao giấy khai sinh 1 0
Giấy chứng nhận dị dạng (Mẫu 3, Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH) 1 0 Mẫu HH1.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế -Tỉnh Quảng Nam
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan