Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc 25 ngày đối với Sở, 30 ngày đối với Trung tâm Giám định y khoa

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy chứng nhận bị thương (Mẫu TB1 Thông tư số 05) 1 0 Mẫu TB5.docx
Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương (quy định tại Điều 17, Thông tư 05) 1 0
Biên bản giám định thương tật (Mẫu TB2 Thông tư số 05) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Công an huyện, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Tỉnh Quảng Nam
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan