Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định
Dịch vụ bưu chính Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Không quy định 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan