Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và có giấy hẹn trả kết quả.
Trực tuyến 25 Ngày làm việc Nộp hồ sơ cho Phòng Nội vụ thông qua dịch vụ công trực tuyến.
Dịch vụ bưu chính 25 Ngày làm việc Nộp hồ sơ cho Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện thông qua hệ thống bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị (theo mẫu) 1 0 Mẫu B33.docx
Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức 1 0
Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Nội vụ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan