Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã.
Trực tuyến 20 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc Nộp hồ sơ cho UBND xã thông qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đăng ký (theo mẫu) 1 0 Mẫu B5.docx
Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo 1 0
Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 1 0
Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan