Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã.
Trực tuyến Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Nộp hồ sơ cho UBND xã thông qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có). 1 0 Mẫu B30.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan