Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã.
Trực tuyến 15 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Nộp hồ sơ cho UBND xã thông qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đăng ký (theo mẫu). 1 0 Mẫu B6.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan