Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1) Báo cáo thành tích 05 năm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 1 0
(2) Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Văn hóa - Thông tin -Tỉnh Quảng Nam
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan