Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 09 Ngày làm việc Lệ phí : 30.000 Đồng
(Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp)
Trong thời hạn 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 09 Ngày làm việc Lệ phí : 30.000 Đồng
(Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp)
Trong thời hạn 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Đối với cá nhân
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân 1 0
Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT; 1 0 Phụ lục 4 mẫu số 1a.docx
Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 1 0
Đối với tổ chức
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT; 1 0 Phụ lục 4 mẫu số 1a.docx
Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT 1 0 Phụ lục 4 mẫu số 1b.docx
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức) 1 0
Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Chăn nuôi và Thú y -Tỉnh Quảng Nam, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản -Tỉnh Quảng Nam, Chi cục Thủy sản -Tỉnh Quảng Nam, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật -Tỉnh Quảng Nam, Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan