Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế 1 0 Mẫu số 15.docx
Mẫu số 16 0 0 Mẫu số 16.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở trợ giúp xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan