Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Sổ hộ khẩu 1 0
Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 1 0
Biên bản của gia đình hoặc họ tộc 1 0
Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy khai sinh 1 0
Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Các cơ quan, tổ chức liên quan
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan