Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc Phí : 1.200.000 Đồng
(Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, thị xã thuộc tỉnh )
Phí : 600.000 Đồng
(Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện thuộc tỉnh )
Trực tuyến 7 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(1) Đơn đề nghị cấp sửa đổi Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; 1 0 MẪU SỐ 02 RƯỢU.docx
(2) Bản sao Giấy phép đã được cấp; 0 1
(3) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan