Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí : 1.200.000 Đồng
(Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, thị xã thuộc tỉnh: )
Phí : 600.000 Đồng
(Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện thuộc tỉnh: )
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

- Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Văn bản đề nghị cấp lại; Phụ lục 52 theo mẫu (Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 1 0 PHỤ LỤC 52.docx
b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có). 0 1
- Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan