Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày làm việc Nộp hồ sơ cho Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện thông qua hệ thống bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 1 0
Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 1 0
Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 1 0
Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 1 0
Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời 1 0
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. 1 0
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị tách hội) 1 0 Mẫu số 10.doc
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị chia hội) 1 0 Mẫu 11.doc
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị sáp nhập hội) 1 0 Mẫu 11.doc
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị hợp nhất hội) 1 0 Mẫu 13.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Nội vụ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan