Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Nộp hồ sơ trực tiếp cho Sở Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và có giấy hẹn trả kết quả.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Nộp hồ sơ cho Sở Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan. 1 0
+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực); 1 0
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; 0 0
+ Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan