Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 14 Ngày Lệ phí :
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.)
BXD_05_2017-TT-BXD_05042017.signed.pdf
Không quá 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 14 Ngày Lệ phí :
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.)
BXD_05_2017-TT-BXD_05042017.signed.pdf
Không quá 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 14 Ngày Lệ phí :
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.)
BXD_05_2017-TT-BXD_05042017.signed.pdf
Không quá 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết(theo quy định của Luật..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(2) thuyết minh nội dung nhiệm vụ 2 0
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ 2 0
(4) Các bản vẽ in màu thu nhỏ 2 0
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định 2 0
(5) các văn bản pháp lý có liên quan 2 0
Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiếtxây dựng khu chức năng..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(1), (2), (3), (4), (5) 2 0
Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch 2 0
hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan