Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Giáo dục & Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan