Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới cho phương tiện theo mẫu; 1 0 Mẫu2.doc
Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; 0 1
Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 0 1
Bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hàng hóa dễ cháy, dễ nổ đối với người thứ ba; bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của người kinh doanh vận tải hành khách đối với hành khách. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan