Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Phí : Đồng
(- Đối với tuyển sinh vào trường THPT DTNT: Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: - Thi tuyển sinh vào lớp 10: 100.000 đồng/hs/01môn. - Thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn: 280.000 đồng/hs/01 môn chuyên; 100.000 đồng/hs/01 môn không chuyên. - Lộ trình thu cụ thể như sau: + Năm học 2023 - 2024: thu 70%, NSNN cân đối 30%. + Năm học 2024 - 2025: thu 80%, NSNN cân đối 20%. + Năm học 2025 - 2026: thu 90%, NSNN cân đối 10%. + Năm học 2026 - 2027 trở đi: thu 100%.)
Phí : 25.000 Đồng
(Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với xét tuyển hồ sơ các lớp đầu cấp (Mầm non, Tiểu học, THCS, lớp 10 chương trình Giáo dục thường xuyên): 25.000đ/học sinh/đợt xét)
Trực tuyến Không quy định Phí : Đồng
(- Đối với tuyển sinh vào trường THPT DTNT: Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: - Thi tuyển sinh vào lớp 10: 100.000 đồng/hs/01môn. - Thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn: 280.000 đồng/hs/01 môn chuyên; 100.000 đồng/hs/01 môn không chuyên. - Lộ trình thu cụ thể như sau: + Năm học 2023 - 2024: thu 70%, NSNN cân đối 30%. + Năm học 2024 - 2025: thu 80%, NSNN cân đối 20%. + Năm học 2025 - 2026: thu 90%, NSNN cân đối 10%. + Năm học 2026 - 2027 trở đi: thu 100%.)
Phí : 25.000 Đồng
(- Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với xét tuyển hồ sơ các lớp đầu cấp (Mầm non, Tiểu học, THCS, lớp 10 chương trình Giáo dục thường xuyên): 25.000đ/học sinh/đợt xét)
- Qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (toàn trình) tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Dịch vụ bưu chính Không quy định Phí : 25.000 Đồng
(- Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với xét tuyển hồ sơ các lớp đầu cấp (Mầm non, Tiểu học, THCS, lớp 10 chương trình Giáo dục thường xuyên): 25.000đ/học sinh/đợt xét)
Phí : Đồng
(- Đối với tuyển sinh vào trường THPT DTNT: Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: - Thi tuyển sinh vào lớp 10: 100.000 đồng/hs/01môn. - Thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn: 280.000 đồng/hs/01 môn chuyên; 100.000 đồng/hs/01 môn không chuyên. - Lộ trình thu cụ thể như sau: + Năm học 2023 - 2024: thu 70%, NSNN cân đối 30%. + Năm học 2024 - 2025: thu 80%, NSNN cân đối 20%. + Năm học 2025 - 2026: thu 90%, NSNN cân đối 10%. + Năm học 2026 - 2027 trở đi: thu 100%.)

Thành phần hồ sơ

Tuyển sinh trung học cơ sở và phổ thông
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ 1 0
Căn cứ hợp pháp để xác nhận thông tin về cư trú 1 0
Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ 1 0
Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) 1 0
Học bạ cấp trung học cơ sở 1 0
Bản sao chứng thực hoặc bản chụp/photo kèm bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thờ 1 0
Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan