Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh 1 0 PL 02 qd 6106.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan