Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày Theo quy định tại Điều 30 Luật Tố cáo: Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.
Trực tuyến khác không gửi đơn tố cáo qua mạng
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày Tố cáo được thực hiện bằng đơn (gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo 1 0 Mẫu Thông tư 06-2013.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan