Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 40 Ngày làm việc Trong thời hạn 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Trực tuyến 40 Ngày làm việc - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong .thanhhoa.gov.vn (mức độ 4)
Dịch vụ bưu chính 40 Ngày làm việc Trong thời hạn 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị xác nhận; 0 0 Phụ lục số 5.1.docx
- 07 (bảy) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án 0 0 Phụ lục số 5.2.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tài nguyên và Môi trường
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan