Thủ tục tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định
Dịch vụ bưu chính Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng 1 0
- Báo cáo thành tích (mẫu số 07, 08 tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023) 1 0 Mẫu số 07.docx
Mẫu số 08 (báo cáo thành tích).docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan