Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 17 Ngày 17 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 17 Ngày 17 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Công văn xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế 1 0
Đề án tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Vụ Hợp tác quốc tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan