Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 04 Ngày làm việc Phí : 500.000 Đồng
(Đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu: 500.000 đồng/giấy)
Phí : 1.000.000 Đồng
(Tại khu vực khác: 1.000.000 đồng/ phòng (nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định))
Phí : 2.000.000 Đồng
(Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 2.000.000 đồng/ phòng (nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định))
04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 04 Ngày làm việc Phí : 2.000.000 Đồng
(Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 2.000.000 đồng/ phòng (nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định))
Phí : 1.000.000 Đồng
(Tại khu vực khác: 1.000.000 đồng/ phòng (nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định))
Phí : 500.000 Đồng
(Đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu: 500.000 đồng/giấy)
04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức độ 4)
Dịch vụ bưu chính 04 Ngày làm việc Phí : 500.000 Đồng
(Đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu: 500.000 đồng/giấy)
Phí : 1.000.000 Đồng
(Tại khu vực khác: 1.000.000 đồng/ phòng (nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định))
Phí : 2.000.000 Đồng
(Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 2.000.000 đồng/ phòng (nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định))
04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019) 1 0 MS 03.docx
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tuyến) 0 1
Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đã được cấp: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tuyến). 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Văn hóa thông tin
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan