Thủ tục gia hạn thời hạn thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị gia hạn thanh lý của Hội đồng thanh lý quỹ tín dụng nhân dân. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan