Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 14 Ngày Phí :
(theo quy định của Bộ tài chính)
Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 14 ngày.
Trực tuyến 14 Ngày Phí :
(theo quy định của Bộ tài chính)
Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 14 ngày.
Dịch vụ bưu chính 14 Ngày Phí :
(theo quy định của Bộ tài chính)
Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 14 ngày.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 0 0 To trinh tham dinh du an dau tu Xd hoac thiet ke co so .30.docx
- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt; 0 0
- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 0 0
Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 0 0
Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có) 0 0 Bao cao kq tham tra thiet ke va du toan cua BCKTKT.31.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan