Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Gửi hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 15 Ngày Gửi hồ sơ trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin). 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan quản lý quy hoạch tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan