Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 15 Ngày Phí : 0 Đồng

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin). 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan quản lý quy hoạch huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan