Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày Phí : 500.000 Đồng
(Thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng thì phí là 500.000 đồng.)
VanBanGoc_257-2016-TT-BTC.pdf
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp nơi đã ra quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày Phí : 500.000 Đồng
(Thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng thì phí là 500.000 đồng.)
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp nơi đã ra quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP 1 0 10. Giay de nghi thay doi noi dung dang ky hoat dong VPCC.doc
Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng 1 0
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng 1 0
Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan