Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc 4.1. Tại Ủy ban nhân dân phường, thị trấn: Không quy định thời gian giải quyết. 4.2. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ khai phí. 4.3. Tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai phí của người nộp phí.
Trực tiếp 30 Ngày làm việc 4.1. Tại Ủy ban nhân dân phường, thị trấn: Không quy định thời gian giải quyết. 4.2. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ khai phí. 4.3. Tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai phí của người nộp phí.

Thành phần hồ sơ

- Đối với nước thải sinh hoạt: Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Mẫu số 1 và mẫu số 2 1 0 mau 967.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Phòng Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan