Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Phí : 100.000 Đồng

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 15 Ngày Phí : 100.000 Đồng

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Phí : 100.000 Đồng

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên theo mẫu tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2022/TT-NHNN; 1 0 Phụ lục số 01.docx
b) Nghị quyết của Đại hội thành viên thông qua việc thay đổi tên. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan