Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.)
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 15 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.)
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.)
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 1 1 Don de nghi cap chung chi hanh nghe kien truc.docx
- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm được chụp không quá 06 tháng; 1 1
- Bằng đại học phù hợp với nội dung chứng chỉ đề nghị cấp; đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam; 1 1
- Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản được xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai; 1 1
- Hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc theo kê khai (trường hợp cá nhân hành nghề độc lập); 1 1
- Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài; 1 1
- Kết quả sát hạch đạt yêu cầu còn hiệu lực; 1 1
- Ngoại trừ đơn đề nghị, các văn bằng, tài liệu khác phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan