Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Dịch vụ bưu chính Không quy định Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC) 1 0 Mẫu số 7.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan