Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nộp qua bưu chính công ích 30 Ngày Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng theo Mẫu TP-CC-01 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP 1 0 Mau01.doc
Bản dịch đã được công chứng hoặc chứng thực văn bằng đào tạo nghề công chứng 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bộ Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan