Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc).

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính.)
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 05 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính.)
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày Phí : Đồng
(Theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính.)
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 1 1 Mau don de nghi cap lai chung chi hanh nghe kien truc.docx
- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng; 1 1
- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp; 1 1
- Giấy tờ chứng minh thông tin cần thay đổi (Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân được ghi trên chứng chỉ hành nghề). 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan