Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày Phí : Đồng
(Không có.)
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Trực tuyến 10 Ngày Phí : Đồng
(Không có.)
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày Phí : Đồng
(Không có.)
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. 1 1 Mau don de nghi cap lai chung chi hanh nghe kien truc.docx
- Bản gốc chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được cấp. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan