Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí : 500000 Đồng
(Trường hợp thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng thì phí là 500.000 đồng)
VanBanGoc_257-2016-TT-BTC.pdf
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Phí : 500000 Đồng
(Trường hợp thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng thì phí là 500.000 đồng)
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-16 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP hoặc văn bản từ chối cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng 1 0
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP 1 0 10. Giay de nghi thay doi noi dung dang ky hoat dong VPCC.doc
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập 1 0
Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên đang hành nghề tại các Văn phòng công chứng bị sáp nhập 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan