Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 25 Ngày 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 25 Ngày 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình theo mẫu số 03 tại Phụ lục 01 kèm theo danh sách đề nghị; 1 0 phụ lục (2).docx
Báo cáo thành tích theo Mẫu số 05, 06 và 07 tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BYT 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Vụ Truyền thông
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan