Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 8 Ngày làm việc Phí :
(Kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản: 230.000đ/lần)
08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 8 Ngày làm việc Phí : 230.000 Đồng
(Kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản: 230.000đ/lần)
08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 1 0 XXII TT13.docx
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp đăng ký); 0 1
- Chứng chỉ hành nghề thú y đối với người quản lý, người trực tiếp buôn bán thuốc thú y (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp đăng ký). 0 1
- Đơn đăng ký cấp, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 1 0 Phụ lục XX Thông tư số 13.2016.TT-BNNPTNT.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan